Nos seguintes enlaces poderás ver de forma esquematizada, e segundo sexa o teu caso, como facer o proceso de admisión e matrícula para cursares FP no vindeiro ano académico 2022-2023.

O proceso de admisión comeza o xoves 23 de xuño de 2022, agás para a FP Básica que comeza o luns 27 de xuño de 2022. Consulta os calendarios completos para cada caso.

FP Básica

Calendario de admisión e matrícula específico para FP Básica

Réxime ordinario e réxime modular para as persoas adultas

Calendario de admisión e matrícula específico para ciclos medios e superiores nos Réximes ordinario e modular

FP Dual

Calendario de admisión e matrícula específico para FP Dual

Cursos de especialización

Calendario de admisión e matrícula específico para Cursos de especialización

Máis información na web de FP da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral