Nos seguintes enlaces poderás ver de forma esquematizada, e segundo sexa o teu caso, como facer o proceso de admisión e matrícula, para cursares FP no vindeiro ano académico.

O proceso de admisión comeza o venres 25 de xullo de 2021.

Réxime ordinario e réxime modular para as persoas adultas

Calendario de admisión e matrícula específico para ciclos medios e superiores nos Réximes ordinario e modular

FP Dual

Calendario de admisión e matrícula específico para FP Dual

Cursos de especialización

Calendario de admisión e matrícula específico para Cursos de especialización

Máis información na web de FP da Consellería de Cultura, Educación e Universidade: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral