As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

Normativa

Calendario

Esquema simplificado para réxime Ordinario (horario de mañás de 8:20h a 15:00h)

 •  Primeiro curso (Lembra que debes facer admisión e logo matrícula)
  • Solicitude de admision. (do 25 de xuño ao 3 xullo as 13:00h).
   • Imprimir solicitude ( se a aplicación pide entregar documentación, debe achegala a nosa oficina xunto cunha copia desta solcitude e o DNI)
  • Matrícula 1º adxudicación (do 17 ao 24 xullo as 13:00h)
   • Para matriculase elixe un método:
   • Entregar (agás a xa entregada no proceso de admisión)
    • Documento de praza adxudicada ou resgardo de matrícula online
    • Condición de acceso (boletín de cualificacións, título,….)
    • 2 fotos e carnet escolar cuberto (pedir en conxerxería)
    • Para menores de 28 anos, 1,12 € (seguro escolar)
    • Fotocopia DNI
  • Matrícula 2º adxudicación (do 27 ao 31 xullo as 13:00h)
   • (mesmo proceso que a matrícula 1º)

 • Segundo Curso.
  • Para alumnos con praza garantizada (alumnos do noso centro que pasan de 1º a 2º ou repetidores 2º por primeira vez)
   • Solicitude e matricula en pdf. (do 25 xuño ao 3 xullo)
    • cubrir, imprimir (2 copias), asinar e entregar na oficina
    • Entregar (agás a xa entregado)
     • Condición de acceso (boletín de cualificacións, título,….)
     • Para menores de 28 anos, 1,12 € (seguro escolar)
     • Fotocopia DNI
    • Non precisan facer matrícula posterior,
  • Para alumnos sen praza garantizada (os alumnos non contemplados no caso anterior)
   • Solicitude  de admisión en pdf. (do 25 xuño ao 3 xullo as 13.00h)
    • ( Cubrir, imprimir, asinar e entregar na oficina)
    • Se procedes doutro centro debes entregar certificación académica acreditativa de promocionar a segundo
    • Nota: se procedes doutro centro onde si tiñas a praza garantizada debes achegar unha certificación emitida polo centro orixe que indique que non solicitache praza nel)
   • Publicación de amitidos
    • Listaxe de admitidos o día 6 de xullo
    • Reclamacións á listaxe do 7 ao 10 de xullo as 13:00h)
    • Publicación definitiva o día 17 de xullo
   • Mátricula (só admitidos do 17 ao 24 xullo as 13:00h)
    • Entregar (agás a xa entregada anteriormente)
     • Solicitde de admisión anterior
     • 2 fotos, carnet escolar
     • Para menores de 28 anos, 1,12 € (seguro escolar)
     • Fotocopia DNI

Esquema simplificado réxime Modular (Horario polas tardes de 18:00h a 22:10h)

 • As mesmas instruccións que para o 1º curso de réxime ordinario pero coias seguintes excepcións:
  • Non se pode facer a matrícula online.
  • Unha vez admitido pode facer reserva e demorar a matricula. (ollo cos plazos)

Alumnos/as so con FCT/Proxecto (A FCT será de outubro a decembro)

 • Matrícula en pdf. (do 17 ao 24 xullo ou do 4 setembro ao 7 setembro)
  • Matricula ( Cubrir, imprimir, asinar e entregar na oficina)
  • Para menores de 28 anos, 1,12 € (seguro escolar)
  • Fotocopia DNI

Alumnos/as FPB (1º e 2º)

 • Agardar a setembro ( a Consellería publicará prazos e instruccións).