Dende: 23/06/2022
Ata: 05/07/2022
Todo o día
  • Alumnado que solicita praza en 1º curso de ciclos medios e superiores en réxime ordinario (IMPORTANTE: tamén para aquel alumnado de réxime ordinario que teña que repetir 1º curso)
  • Alumnado que solicita praza en módulos do réxime modular para as persoas adultas, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distancia
  • Alumnado do centro de réxime ordinario que accede a 2º curso do mesmo ciclo (IMPORTANTE: inclúe aquel alumnado que teña que repetir 2º curso por primeira vez no centro)
  • Alumnado que solicita praza en 2º curso de ciclos medios e superiores do réxime ordinario pero procedente dun ciclo diferente ou doutro centro educativo
  • Alumnado que solicita praza en ciclos formativos da modalidade Dual
  • Alumnado que solicita praza para o curso de especialización

ENTRE AS 09:00 HORAS DO 23 DE XUÑO E AS 13:00 HORAS DO 5 DE XULLO

INFORMACIÓN DETALLADA DE TODO O PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NO ENLACE SEGUINTE: