O pasado 28 de febreiro estivemos no Auditorio de Ferrol dentro de celebración das V Xornadas de Orientación Académica.

Moitos estudantes tiveron a oportunidade de informarse tanto no relatorio impartido sobre a Familia Profesional de Edificación e Obra Civil como no noso stand sobre o Ciclo Superior Proxectos de Edificación ofertado polo CIFP Rodolfo Ucha.

Entre as numerosas visitas que recibimos no noso stand queremos destacar a da Directora Xeral de Formación Profesional que conversou co profesorado e interesouse polo alumnado que cursa o Ciclo Superior Proxectos de Edificación.