Esta semana informamos das seguintes axudas que poden ser de interese para a xuventude:

Axudas a concellos para proxectos dirixidos á mocidade: convocadas pola FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias) para proxectos ou programas destinados á xuventude de 16 a 35 anos que cumpran os requisitos da convocatoria.

Podes consultar na ligazón os proxectos aos que se dirixe e o modelo de solicitude, que se poderá presentar do 2 ao 21 de febreiro de 2021.

Axudas á mocidade para o emprendemento en economía social (Cooperativa xuvenil): convocada pola Consellería de Emprego e Igualdade para fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais.

Existen dúas axudas correspondentes ao Programa I: formento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G), e Programa II: fomento do acceso á condición de persoa social (procedemento TR802J).

Consulta os requisitos que deben cumprir as persoas destinatarias e infórmate no DOG ou na páxina da Consellería de Emprego e Igualdade. As solicitudes poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2021.