——————————————————————————–

——————————————-Réxime ordinario en horario de mañá——————————————-

Actividades Físicas e Deportivas

CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVALigazón ás datas de exames de módulos de 1º e 2º curso
———–0X0———–

Administración e Xestión

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVALigazón ás datas de exames de módulos de 1º e 2º curso
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASLigazón ás datas de exames de módulos de 1º e 2º curso
CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓNLigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
———–0X0———–

Comercio e Márketing

CM ACTIVIDADES COMERCIAISLigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS MÁRKETING E PUBLICIDADELigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAISLigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
———–0X0———–

Edificación e Obra Civil

CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN Ligazón ás datas de exames de módulos de 1º e 2º curso
———–0X0———–

Hostalaría e Turismo

CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICASLigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
———–0X0———–

Informática e comunicacións

CB INFORMÁTICA DE OFICINALigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDESLigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDELigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMALigazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
———–0X0———–

——————————————————————————————————————————————

————————————-Réxime ordinario en horario de tarde, Réxime modular e FP Dual————————————-

Administración e Xestión

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVALigazón ás datas de exames dos módulos
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASLigazón ás datas de exames dos módulos
———–0X0———–

Comercio e Márketing

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS (DUAL)Ligazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS TRANSPORTE E LOXÍSTICA (DUAL)Ligazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS (A DISTANCIA)Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
———–0X0———–

Informática e comunicacións

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDESLigazón ás datas de exames dos módulos
CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB (ORDINARIO VESPERTINO)Ligazón ás datas de exames de módulos de 1º curso
Ligazón ás datas de exames de módulos de 2º curso
CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB (A DISTANCIA)Ligazón ás datas de exames dos módulos
CE CIBERSEGURIDADE EN CONTORNOS DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓNLigazón ás datas de exames dos módulos
———–0X0———–