Como podedes ver no calendario escolar para este ano académico que aparece deseguido, as actividades lectivas está previsto que comecen a partir do 15 de setembro.

Días antes publicaremos aquí o día e hora das presentacións por quendas e cursos, e mais a dos titores cos diferentes grupos de alumnado.