O vindeiro curso 2021-2022 ofertamos no centro 2 ciclos formativos en modalidade dual:

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS (14 prazas)

Empresas colaboradorasNúmero de prazas
Gadis3
Gadis (As Pontes de García Rodríguez)2
Eroski2
Froiz2
Carrefour3
Alcampo2
  • As actividades lectivas desenvolveranse dende o comezo do curso (setembro de 2021) ata o mes de febreiro de 2022 (inclusive) e serán en colaboración co CIFP Fraga do Eume de Pontedeume (2 días á semana impártese docencia nese centro educativo).
  • O horario de asistencia en ambos centros é de tarde.
  • A formación na empresa terá lugar entre o 1 de marzo de 2022 e o 31 de agosto de 2022.

CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS (11 prazas)

Empresas colaboradorasNúmero de prazas
Media Markt3
Brico Dêpot1
Sprinter1
Feu Vert2
Feu Vert (Oleiros)2
Leroy Merlín1
Leroy Merlín (Oleiros)1
  • As actividades lectivas desenvolveranse no centro dende o comezo do curso (setembro de 2021) ata mediados do mes de febreiro de 2022 (inclusive).
  • O horario de asistencia ás actividades lectivas é de tarde.
  • A formación na empresa terá lugar entre o 15 de febreiro de 2022 e o 31 de agosto de 2022.

Para coñecer toda a información sobre Formación Profesional en Galicia, así como tamén a oferta educativa completa visita https://www.edu.xunta.es/fp/. Tamén nas redes sociais co hashtag #FPGalicia