Todavía quedan prazas libres en ciclos formativos ofertados no centro e de alta inserción laboral:

Réxime ordinario

  • Ciclo medio Xestión administrativa
  • Ciclo superior Asistencia á dirección
  • Ciclo superior Guía, información e asistencia turísticas
  • Ciclo superior Proxectos de edificación

Réxime para as persoas adultas

  • Ciclo medio Xestión administrativa
  • Ciclo superior Administración e finanzas

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para as ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas dispoñibles. A matrícula realizarase por orde de chegada.

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas dispoñibles é o comprendido entre o día 21 de xullo ás 9:00 horas e o 26 de xullo ás 13:00 horas. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria (28 de xullo).

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o Anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o Anexo II.