ORGANIZACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

López Uceira, Fernando (Director)

Molins García, María (Vicedirectora)

Faraldo Purriños, María Digna (Xefa de estudos)

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

DEP. DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL
DEP. DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL
DEP. DE DINAMIZACIÓN DE IDIOMAS
DEP. DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS
DEP. DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
DEP. DE COMERCIO E MÁRKETING
DEP. DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
DEP. DE HOSTALARÍA E TURISMO
DEP. DE INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

DATOS DO CENTRO

Avenida Castelao, nº 64 – 15406 Ferrol (A Coruña)
Tel. Central: +34 881 930 145
Tel. Oficina: +34 881 930 146
Fax: +34 881 930 165
e-Mail: cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.gal
CIF: Q6555702G
Código de Centro: 15006778

DE INTERESE