ORGANIZACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

López Uceira, Fernando (Director)

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector)

Faraldo Purriños, María Digna (Xefe de estudos)

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

DEP. DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Veiga Torre, Berta María (Xefa do Departamento)

DEP. DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

Estévez Quintela, Elena

Golpe Castro, Pablo

Molíns García, María (Xefa do Departamento)

Sánchez Meizoso, Lois

DEP. DE DINAMIZACIÓN DE IDIOMAS

Funcasta Rodríguez, Marta

Molina Osa, María del Pilar

Morado Vázquez, María Divina

Pita Alonso, Manuel (Xefe do Departamento)

Rubio Bajo, Miguel Ángel  (Coordinador de Programas Internacionais)

DEP. DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

Carretero Rivas, María

Díaz Porto, Dulce María  (Xefa do Departamento)

Fernández Calvo, Teresa

Lamela Louzán, Marco Antonio

Vázquez Vilaboa, Juan Manuel

DEP. DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

Barreiro Rodríguez, María del Carmen

Fernández López, Jorge

Fraga Amigo, María Jesús (Xefa do Departamento de Acreditación e probas)

González Filgueira, Gloria María

Painceira Germade, María del Pilar (Xefa do Departamento)

Pego González, Ana Belén

Rodríguez Bello, María Belén

Seoane Taibo, Josefa María 

Soto Filgueiras, Eva

Valcarce Fernández, María Mercedes

DEP. DE COMERCIO E MÁRKETING

Ferro Sabio, Cristina

Fraiz Parga, Sonia

Freire Vera, María Rosario (Xefa do Departamento de Calidade e Innovación)

García Brandeiro, Rocío (Coordinadora da Biblioteca)

García Calaza, Miriam

Rodríguez Fernández, Fernando

Sabín Pedre, Raquel (Coordinadora do Equipo de Dinamización da lingua galega)

Torrente Rodríguez, Manuel Ángel

Veiga Lozano, María Josefa (Xefa do Departamento)

DEP. DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

Faraldo Purriños, María Digna (Xefa de Estudos)

García Rodríguez, Carolina

Méndez Otero, José Luis

Prieto Palmeiro, María del Carmen (Xefa do Departamento)

DEP. DE HOSTALARÍA E TURISMO

Anca Candocia, Elena (Coordinadora de Emprendemento)

Aneiros Corral, Elena (Xefa do Departamento)

Miramontes Pena, Rebeca (Coordinadora de Innovación e formación do profesorado)

DEP. DE INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

Allegue Freire, Sandra

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector)

Diez Rodríguez, Germán Miguel (Xefe do departamento)

Dobarro Vizoso, Luisa Fernanda

Fernández González, Ángel Daniel (Coordinador TIC)

Filgueira Gomis, Juan Marcos

García Trinidad, Óscar

González Conde, María Felisa

Grueiro Cercido, Patricia

López Uceira, Fernando (Director)

Lorenzo Arribí, José Antonio

Riveiro Pensado, Modesto

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

Romero Restrebada, Roberto (Xefe do Departamento de Relación con Empresas)

Touceda Santorio, Daniel

DATOS DO CENTRO

Avenida Castelao, nº 64 – 15406 Ferrol (A Coruña)
Tel. Central: +34 881 930 145
Tel. Oficina: +34 881 930 146
Fax: +34 881 930 165
e-Mail: cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
CIF: Q6555702G
Código de Centro: 15006778

DE INTERESE