Edificación e Obra Civil

Aprendizaxe de ferramentas de planificación de obras no Ciclo Superior de Proxectos en Edificación

Aprendizaxe de ferramentas de planificación de obras no Ciclo Superior de Proxectos en Edificación

A planificación dunha obra é un proceso complexo debido á variedade de oficios que interveñen nela (albaneis, carpinteiros, fontaneiros…). Os nosos alumnos do 2º curso do Ciclo Superior de Proxectos de Edificación aprenden a realizar esta planificación mediante a...