Actividades Físicas e Deportivas

CS ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVALigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Administración e Xestión

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVALigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓNLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZASLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Comercio e Márketing

CM ACTIVIDADES COMERCIAISLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–

Informática e comunicacións

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDESLigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDELigazón ás datas de exames teóricos e prácticos dos módulos do ciclo
———–0X0———–