O vindeiro xoves 8 de setembro de 2022, ao longo de toda a xornada, terán lugar as presentacións ao alumnado para o comezo do curso segundo a seguinte temporalización:

EN HORARIO DE MAÑÁ:

GRUPOS DO RÉXIME ORDINARIO (agás DAW vespertino)HORAS
Segundos cursos de ciclos medios e superiores 9:00
Primeiros cursos de ciclos superiores 10:00
Primeiros cursos de ciclos medios11:30
FP Básica (primeiro e segundo)13:00

EN HORARIO DE TARDE:

GRUPOS DE MODULAR E DUAL (e DAW vespertino)HORAS
CS DAW vespertino (primeiro e segundo) e todo o modular presencial17:00
Modular a distancia * (Pódese seguir a presentación por vía telemática accedendo á reunión a través desta ligazón)18:15
FP dual (todos os cursos)19:30
* Ao picar no enlace vainos pedir un nome e mailo enderezo do correo electrónico e temos que premer “Unirse como invitado”

O alumnado do CE de Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías da Información será recibido antes do comezo do seu curso, estimado para fins de outubro ou primeiros de novembro.