No seguinte enlace pódese descargar o baremo de selección para o ciclo superior “Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma” en modalidade Dual en colaboración coa empresa Navantia:

O día 17 ás 10 horas terá lugar no centro a selección de candidatos por parte da empresa mediante a proba/test que se indica en dito baremo. Poderase utilizar unha calculadora non programable.

Ese mesmo día 17, as persoas candidatas deben traer o CV Europass e unha copia da documentación que acredite os méritos baremables. Aquelas persoas que resulten seleccionadas, deberán presentar os orixinais na data que se indique.