Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para proxectos de formación profesional dual para o curso 2023-2024.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude).

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado antes do día 26 de xullo ás 13:00 horas. Para solicitar a matrícula empregarase o documento que se pode descargar premendo aquí.

Listaxe de persoas admitidas e de persoas en espera en proxectos de FP dual de grao medio deste centro educativo

Listaxe de persoas admitidas e de persoas en espera en proxectos de FP dual de grao superior deste centro educativo


Máis información e acceso ás listaxes de persoas admitidas e de persoas en espera en proxectos de formación profesional dual en centros de toda Galicia premendo aquí.