Publicación das listaxes definitivas de solicitudes de admisión a proxectos de formación profesional dual para o curso 2022-2023:

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude)

O período de selección polo centro educativo e a entidade colaboradora abrangue do día 11 de xullo ata as 12:00 horas do 14 de xullo de 2022.

Lémbrase que aquelas persoas das listaxes que sexan admitidas (seleccionadas) para un proxecto de FP dual quedarán excluídas do proceso de admisión de cursos de especialización, de ciclos formativos no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.


Máis información e acceso ás listaxes definitivas de toda Galicia no enlace seguinte: http://www.edu.xunta.gal/fp/fpdual-convocatoria-2022-listaxes-definitivas-solicitudes