Publicación da listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos de grao básico de formación profesional para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude).

Listaxe de persoas con praza adxudicada no ciclo de grao básico de “Informática de oficina” deste centro educativo


Máis información e listaxes de persoas con praza adxudicada en ciclos de grao básico de toda Galicia no enlace seguinte:

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-basico-listaxe-adxudicacion-curso-2022-2023