Publicación da listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos de grao básico de formación profesional para o curso 2023-2024. O prazo de matriculación para as persoas con praza adxudicada comeza o día 24 de xullo de 2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. O CPC figura na folla de información importante do resgardo da solicitude de participación na admisión á formación profesional de grao básico. Calquera dúbida sobre a situación persoal neste proceso de admisión será resolta polo centro no que se realizou a solicitude.

Listaxe de prazas adxudicadas nos ciclos de grao básico