Publicación das listaxes provisionais de solicitantes de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade a distancia. Tamén se publican as listaxes provisionais de solicitantes de admisión a cursos de de especialización.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude).

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o luns 10 de xullo ata as 13:00 horas do mércores 12 de xullo de 2023. A reclamación deberase realizar empregando o asistente informático.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas – Distancia

Cursos de especialización


Listaxes de toda Galicia nos enlaces seguintes: