Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas (modalidades presencial e a distancia).

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude).

PRAZO DE MATRÍCULA/RENUNCIA

  • Ciclos formativos no réxime ordinario:prazo de matrícula ou renuncia para o alumnado adxudicado en cada ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2023
  • Ciclos formativos no réxime para as persoas adultas:prazo de matrícula para o alumnado adxudicado en cada ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2023. No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web e nese caso pódense consultar as instrucións para este procedemento premendo aquí (as instrucións aparecen na parte final da páxina web que se amosa ao premer).

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas – Distancia


Listaxes de toda Galicia nos enlaces seguintes: