Publicación das listaxes provisionais de solicitudes de admisión a FP Básica, a Ciclos medios e superiores (réxime ordinario e réxime para as persoas adultas) e a Cursos de especialización para o curso académico 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática Ciclosadmisión ou na premendo aquí (é necesario introducir DNI e código da solicitude)

FP Básica

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas – Presencial

Réxime para as persoas adultas – Distancia

Curso de especialización


Listaxes de toda Galicia nos enlaces seguintes: