Publicada a orde pola que se convoca, para o ano 2019, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

No noso Centro acredítanse unidades de competencia dos seguintes ciclos:

  • Grao Medio de Xestión Administrativa.
  • Grao Superior de Administración e Finanzas.
  • Grao Medio de Actividades Comerciais.

No Anexo I da convocatoria poden consultarse as unidades de competencia  que se poden acreditar, organizadas por ciclo formativo.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. 

Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019 e o prazo de presentación de solicitudes será desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

SÓ SERÁN ACEPTADAS AS SOLICITUDES QUE SEXAN ENTREGADAS POR SEDE ELECTRÓNICA.

A información completa pode consultarse seguindo este enlace.