Visita temática: Ferrol Rebelde ( Un paseo por 100 anos de historia
obreira na cidade naval, comezando en 1871 coa publicación do
xornal “El trabajo” e remata en 1975 co asasinato de Moncho
Reboiras.

Ciclo formativo: 2º Guía, información e asistencia turísticas.