Publicada a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 10 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.

Máis información aquí.