DEPARTAMENTO DE EDIFICACION E OBRA CIVIL

ACTUALIDADE

Aprendizaxe de ferramentas de planificación de obras no Ciclo Superior de Proxectos en Edificación

Aprendizaxe de ferramentas de planificación de obras no Ciclo Superior de Proxectos en Edificación

A planificación dunha obra é un proceso complexo debido á variedade de oficios que interveñen nela (albaneis, carpinteiros, fontaneiros…). Os nosos alumnos do 2º curso do Ciclo Superior de Proxectos de Edificación aprenden a realizar esta planificación mediante a...

SERVIZOS

AULA VIRTUAL

DOCUMENTACIÓN

PROXECTOS