DEPARTAMENTO DE EDIFICACION E OBRA CIVIL

ACTUALIDADE

Da universidade á FP: unha alumna e un alumno do centro contan nesta reportaxe en prensa a súa experiencia do seu paso pola FP accedendo dende unha titulación universitaria

Da universidade á FP: unha alumna e un alumno do centro contan nesta reportaxe en prensa a súa experiencia do seu paso pola FP accedendo dende unha titulación universitaria

Tanto Ángel López López como Patricia Román Martínez obtiveron titulación universitaria antes de matricularse nun ciclo de Formación Profesional no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro: Ángel no CS Proxectos de edificación e Patricia no CS Guía, información e asistencia...

SERVIZOS

AULA VIRTUAL

DOCUMENTACIÓN

PROXECTOS