EQUIPO

  • FERNANDO LÓPEZ UCEIRA
  • MANUEL ÁNGEL PITA ALONSO
  • EVA MARÍA ROBLES FREIRE

CONTACTO E NOTIFICACIÓNS

PAUTAS NAS AULAS

PAUTAS PERSOAL DOCENTE

PAUTAS PERSOAL NON DOCENTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE E PERSOA DE CONTACTO

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA

PLAN DE CONTINXENCIA

PLAN DE ADAPTACIÓN