Neste vídeo podes ver o Ciclo Superior de Guía, información e asistencia turísticas que impartimos no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, en Ferrol.

Se queres…

  • descrubrir o noso patrimonio
  • explorar destinos turísticos
  • aprender a comunicarte en idiomas
  • asesorar e informar a visitantes
  • deseñar experiencias turísticas

… e todo o relacionado co sector turístico, entón é que queres formar parte da “Industria da felicidade”

Fórmate en turismo, unha profesión en gran auxe.

Agardámoste!