Inscripcions: Ata o 27/11/2017

Duración: Entre 8 e 11 meses. Comenzo entre os meses de xullo e setembro de 2018 e fin entre os meses de maio e xullo de 2019.

Requisitos: Mozo entre 15 e 19 anos, cursando estudos en centros de educación secundaria.

Mais informacion no enlace: http://www.afs-intercultura.org/acerca-de-afs/becas/