Durante o segundo trimestre, o alumnado de 1º e 2º curso do “CS de Ensinanza e animación sociodeportiva” traballou en colaboración co alumnado da FP básica de “Informática de oficina” os sistemas rítmicos e os xogos cooperativos co fin de fomentar a práctica de actividade física saudable, a socialización, o compromiso, o traballo en equipo e a cohesión grupal.

Nas fotos seguintes amósanse exemplos das actividades realizadas.