Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Maiores de 25 que non xustifican

Solicitantes con documentacion apta para baremar

Solicitantes que necesitan enmendar a sua documentacion

  • Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
  • Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación na aplicación informática onde se xerou a solicitude no menú Xestión de emendas e de reclamacións e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude achegando a documentación necesaria.

Más información en este enlace.