Curso de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información

Curso de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información

Datos do ciclo

Familia: Informática e comunicacións

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 720

Código: CSIFC50

Título que se obtén

Certificación académica.

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades dos sectores onde sexa necesario establecer mecanismos e medidas para a protección dos sistemas de información e redes de comunicacións.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

  • Experto/a en ciberseguridade.
  • Auditor/a de ciberseguridade.
  • Consultor/a de ciberseguridade.
  • Hacker ético.

Plan de estudos

 Módulos Horas
 Incidentes en ciberseguridade 140
 Bastionado de redes e sistemas 160
 Posta en produción segura 120
 Análise forense informático 120
 Hacking ético 120
 Normativa de ciberseguridade 60

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Máis Información