CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (Dual)

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (Dual)

Datos do ciclo

Familia: Informática e comunicacións

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000 (52% no centro educativo – 48% na empresa)

Código: ZSIFC02

Título que se obtén

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións
informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet,  extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

  • As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
  • Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
  • Desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral.
  • Desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

Plan de estudos (ver información ampliada)

Primeiro curso (2020-2021)

 Módulos Horas
 Bases de datos 187
 Contornos de desenvolvemento 107
 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
 Programación 240
 Sistemas informáticos 186
 Formación e orientación laboral 107

Segundo curso (2021-2022)

 Módulos Horas
 Acceso a datos 157
 Desenvolvemento de interfaces 140
 Empresa e iniciativa emprendedora 53
 Programación de servizos e procesos 70
 Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
 Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
 Formación en centros de traballo 384

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Máis Información