CM Actividades Comerciais

CM Actividades Comerciais

Datos del ciclo

Familia: Comercio e márketing

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio

Horas: 2000

Código: CMCOM01

Título que se obtén

Técnico en actividades comerciais.

Saídas profesionais

Este profesional exerce a súa actividade profesional no sector do comercio como: Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en “call centers”); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de “contact centers”; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda;  xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

 

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos  Horas
 MP0156. Inglés  160
 MP1226. Márketing na actividade comercial  160
 MP1229. Xestión de compras  80
 MP1231. Dinamización do punto de venda  160
 MP1232. Procesos de venda  160
 MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio  133
 MP1236. Formación e orientación laboral  107

 

Segundo curso (non ofertado no 2015/16)

 Módulos  Horas

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).

Máis Información