CM Actividades Comerciais

CM Actividades Comerciais

Datos del ciclo

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: CMCOM01

Título que se obtén

Técnico en actividades comerciais.

Saídas profesionais

Este profesional exerce a súa actividade profesional no sector do comercio como: Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en “call centers”); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de “contact centers”; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda;  xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos Horas
 MP0156. Inglés 160
 MP1226. Márketing na actividade comercial 160
 MP1229. Xestión de compras 80
 MP1231. Dinamización do punto de venda 160
 MP1232. Procesos de venda 160
 MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio 133
 MP1236. Formación e orientación laboral 107

Segundo curso

 Módulos Horas
 MP1227. Xestión dun pequeno comercio 174
 MP1228. Técnicas de almacén 123
 MP1230. Venda técnica 123
 MP1234. Servizos de atención comercial 87
 MP1235. Comercio electrónico 123

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).

Máis Información