CS Ensinanza e Animación Sociodeportiva

CS Ensinanza e Animación Sociodeportiva

Datos do ciclo

Familia: Actividades físicas e deportivas.
Sistema educativo: LOE.
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: CSAFD01

Título que se obtén

Técnico superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva

Saídas profesionais

Este técnico exercerá a súa actividade en:

 • Empresas de servizos deportivos.
 • Padroados de deportes ou entidades deportivas municipais.
 • Clubes ou asociacións deportivas.
 • Clubes ou asociacións de carácter social.
 • Empresas turísticas: hoteis, cámpings, balnearios, etc.
 • Grandes empresas con servizos deportivos para os seus traballadores.
 • Centros xeriátricos ou de carácter social.
 • Federacións deportivas.
 • Organismos públicos de deportes (deputacións, direccións xerais de deportes, etc.).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Promotor de actividades físico-deportivas.
 • Animador de actividades físico-deportivas.
 • Coordinador de actividades polideportivas.
 • Monitor de actividades físico-deportivas recreativas individuais, de equipo e con implementos.

Plan de estudos

Primeiro curso (Implantación no curso académico 2018-19)

 Módulos Horas
MP1141. Actividades físicodeportivas de implementos 160
MP1139. Actividades físicodeportivas individuais 186
MP1145. Formación e orientación laboral 107
MP1143. Metodoloxía do ensino de actividades físicodeportivas 107
MP1136. Valoración da condición física e intervención en accidentes 240
MP1138. Xogos e actividades físicorecreativas e de animación turística 160

Segundo curso (No curso académico 2018-19 corresponde co segundo curso do antigo CS Animación de actividades físicas e deportivas)

 Módulos Horas
 Actividades físicas para persoas con discapacidades 55
 Actividades físico-deportivas de equipo 255
 Formación e orientación laboral 55
Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas 110
 Primeiros auxilios e socorrismo acuático 110
 Formación en centros de traballo 380
 Proxecto integrado 75

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Máis Información