Organización

Organización

Equipo directivo

López Uceira, Fernando (Director)

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector)

Faraldo Purriños, María Digna (Xefe de estudos)

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

Departamento de Actividades Físicas e Deportivas

Casal Lamas, Alberto

Díaz Porto, Dulce María

Fernández Calvo, Teresa

Lamela Louzán, Marco Antonio (Xefe do Departamento)

Departamento de Administración e Xestión

Barreiro Rodríguez, María del Carmen

Fernández López, Jorge

Fraga Amigo, María Jesús (Xefa do Departamento de Acreditación e probas)

González Filgueira, Gloria María

Painceira Germade, María del Pilar (Xefa do Departamento)

Pego González, Ana Belén

Rodríguez Bello, María Belén

Seoane Taibo, Josefa María 

Soto Filgueiras, Eva

Valcarce Fernández, María Mercedes

Departamento de Comercio e Márketing

Ferro Sabio, Cristina

Fraiz Parga, Sonia

Freire Vera, María Rosario (Xefa do Departamento de Calidade e Innovación)

García Brandeiro, Rocío (Coordinadora da Biblioteca)

García Calaza, Miriam

Rodríguez Fernández, Fernando

Sabín Pedre, Raquel (Coordinadora do Equipo de Dinamización da lingua galega)

Torrente Rodríguez, Manuel Ángel

Veiga Lozano, María Josefa (Xefa do Departamento)

Departamento de Dinamización de Idiomas

Molina Osa, María del Pilar

Pita Alonso, Manuel (Xefe do Departamento)

Rozados López, Yolanda

Rubio Bajo, Miguel Ángel  (Coordinador de Programas Internacionais)

Departamento de Información e Orientación Profesional

Veiga Torre, Berta María (Xefa do Departamento)

Departamento de Edificación e Obra Civil

Faraldo Purriños, María Digna (Xefa de Estudos)

García Rodríguez, Carolina

Méndez Otero, José Luis

Prieto Palmeiro, María del Carmen (Xefa do Departamento)

Departamento de Formación e Orientación Laboral

Díaz Rodríguez, Emilio (Xefe do Departamento)

Molíns García, María

Sánchez Meizoso, Lois

Departamento de Hostalaría e Turismo

Anca Candocia, Elena (Coordinadora de Emprendemento)

Aneiros Corral, Elena (Xefa do Departamento)

Miramontes Pena, Rebeca (Coordinadora de Innovación e formación do profesorado)

Departamento de Informática e Comunicacións

Allegue Freire, Sandra

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector)

Diez Rodríguez, Germán Miguel (Xefe do departamento)

Dobarro Vizoso, Luisa Fernanda

Fernández González, Ángel Daniel (Coordinador TIC)

Filgueira Gomis, Juan Marcos

García Trinidad, Óscar

González Conde, María Felisa

Grueiro Cercido, Patricia

López Uceira, Fernando (Director)

Lorenzo Arribí, José Antonio

Riveiro Pensado, Modesto

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

Romero Restrebada, Roberto (Xefe do Departamento de Relación con Empresas)

Touceda Santorio, Daniel