Organización

Organización

Equipo directivo

López Uceira, Fernando (Director)

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector)

Faraldo Purriños, María Digna (Xefe de estudos)

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

Departamento de Actividades Físicas e Deportivas

Díaz Porto, Dulce María

Fernández Calvo, Teresa

Fustes Piñeiro, Simón

Lamela Louzán, Marco Antonio (Xefe do Departamento)

Departamento de Administración e Xestión

Barreiro Rodríguez, María del Carmen

Fernández López, Jorge

Fraga Amigo, María Jesús (Xefa do Departamento de Acreditación e probas)

Freire Fachal, Purificación

García Brandeiro, Rocío

Martínez Vilar, María Sacramento (Xefa do Departamento)

Mato Varela, Carmen

Penado López, Ana María

Prado Álvarez, María Soledad

Prieto Quirós, Ana Isabel

Seoane Taibo, Josefa María

Soto Filgueiras, Eva

Valcarce Fernández, María Mercedes

Villar Martínez, María Julia

Departamento de Comercio e Márketing

Anaya Pumarega, Ana Patricia

Freire Vera, María Rosario (Xefa do Departamento de Comercio e Márketing – Xefa do Departamento de Calidade e Innovación)

Rodríguez Fernández, Fernando

Rodríguez González, María Belén

Sabín Pedre, Raquel

Torrente Rodríguez, Manuel Ángel

Trillo Pérez, Patricia

Veiga Lozano, María Josefa

Departamento de Dinamización de Idiomas

Filgueira Zapata, María Luisa

Martínez Pico, José Nemesio

Pita Alonso, Manuel (Xefe do Departamento)

Rubio Bajo, Miguel Ángel (Coordinador de Programas internacionais)

Villamor Canelas, María Adoración

Departamento de Información e Orientación Profesional

Veiga Torre, Berta María (Xefa do Departamento)

Departamento de Edificación e Obra Civil

Amado Castro, Roberto José (Xefe do Departamento)

Faraldo Purriños, María Digna (Xefa de Estudos)

García Rodríguez, Carolina (Coordinadora do Equipo de Dinamización da lingua galega)

Gómez López, Humbelina P.

Prieto Palmeiro, María del Carmen (Coordinadora de Innovación e formación do profesorado)

Departamento de Formación e Orientación Laboral

Álvarez Diñeiro, Rogelia (Xefa do Departamento)

Díaz Rodríguez, Emilio

Molíns García, María

Sánchez Meizoso, Lois Ismael

Departamento de Hostalaría e Turismo

Anca Candocia, Elena (Coordinadora de Emprendemento)

Aneiros Corral, Elena (Xefa do Departamento)

García Barros, Tatiana María

Departamento de Informática e Comunicacións

Allegue Freire, Sandra

Alvariño Pérez, Daniel Ramón

Aneiros Cabana, Raúl (Vicedirector – Coordinador da Biblioteca)

Baldonedo del Río, María Belén

Castro Milia, Juan Francisco

Del Rio Rodriguez, Andrés

Diez Rodríguez, Germán Miguel (Xefe do departamento)

Dobarro Vizoso, Luisa Fernanda

Fernández González, Ángel Daniel (Coordinador TIC)

García Trinidad, Óscar

González Conde, María Felisa

Grueiro Cercido, Patricia

López García, Rafael

López Uceira, Fernando (Director)

Lorenzo Arribí, José Antonio

Meizoso García, María

Riveiro Pensado, Modesto

Robles Freire, Eva María (Secretaria)

Romero Restrebada, Roberto (Xefe do Departamento de Relación con Empresas)

Sante Gueimonde, Ero

Touceda Santorio, Daniel