PRAZAS VACANTES NO CICLO MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS NA MODALIDADE DE FP DUAL

PRAZAS VACANTES NO CICLO MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS NA MODALIDADE DE FP DUAL

Cartel anuncio FP Dual - CM Comercialización Produtos Alimentarios

Aínda queda algunha praza sen cubrir para este novo ciclo medio en modalidade dual no que ser percibe unha remuneración á vez que se aprende unha profesión.

As persoas interesadas, e que cumpran os requisitos, xa poden entregar no centro a súa solicitude para poder pasar á selección de admitidos por parte das empresas.