VACANTES NO CICLO MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS NA MODALIDADE DE FP DUAL

VACANTES NO CICLO MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS NA MODALIDADE DE FP DUAL

Cartel anuncio FP Dual - CM Comercialización Produtos Alimentarios

Aínda quedan prazas sen cubrir para este novo ciclo medio dual. As persoas interesadas, e que cumpran os requisitos, xa poden entregar no centro a súa solicitude para poder pasar á selección de admitidos por parte das empresas.