Acreditación de competencias 2018 – Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

Acreditación de competencias 2018 – Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia.

Actividades Comerciais, Administración e Finanzas e Xestión Administrativa

Listaxe definitivo de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria