Acreditación de competencias 2018 – Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Acreditación de competencias 2018 – Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Actividades comerciais

Administración e finanzas

Xestión administrativa

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

 

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.