Probas de acceso a grao superior 2018 – Listaxes provisionais de inscrición e exencións